Uponor

Uponor Wipex резбово съединение М-М

- Въртящ се двоен нипел
- Цилиндрична резба G" с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex резбово съединение М-М

1045455

Uponor Wipex резбово съединение М-М G1

Брой 11
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1045456

Uponor Wipex резбово съединение М-М G1 1/4-G1

Брой 11
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1045457

Uponor Wipex резбово съединение М-М G1 1/4

Брой 11
Брой 215
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1045458

Uponor Wipex резбово съединение М-М G2-G1 1/4

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1045459

Uponor Wipex резбово съединение М-М G2

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1045460

Uponor Wipex резбово съединение М-М G3-G2

Брой 11
Брой 23
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1045461

Uponor Wipex резбово съединение М-М G3

Брой 11
Брой 22
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]