Uponor

Uponor Wipex тройник прав

- Цилиндрична цолова резба G с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex тройник прав

1018345

Uponor Wipex тройник прав G1-G1-G1

Брой 11
Брой 220
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018346

Uponor Wipex тройник прав G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

Брой 11
Брой 210
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018347

Uponor Wipex тройник прав G2-G2-G2

Брой 11
Брой 24
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1018348

Uponor Wipex тройник прав G3-G3-G3

Брой 11
Брой 23
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]