Uponor

Uponor Wipex тройник прав

- Цилиндрична цолова резба G" с уплътнителен пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Uponor Wipex тройник прав

1018345

Uponor Wipex тройник прав G1-G1-G1

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018346

Uponor Wipex тройник прав G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]10
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018347

Uponor Wipex тройник прав G2-G2-G2

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]4
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1018348

Uponor Wipex тройник прав G3-G3-G3

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]3
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]