Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor RTM вентил за вграждане

- Прави клапани с диаметър 20 и 25 мм - да бъде интегриран с дръжки на Uponor, видими, скрити и eclipse.

Uponor RTM вентил за вграждане