Uponor

Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM

Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM

1048596

Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM 16-Rp1/2"FT

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048597

Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM 20-Rp1/2"FT

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1048598

Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM 20-Rp3/4"FT

Брой 1 [-]1
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]