Uponor

Uponor MLC тапа за проба под налягане

- Тапа за многократна употреба за изпитване под налягане на инсталации, завинтена във фацетирана тръба
- След завършване на изпитването под налягане, отвийте тапата и отрежете тръбата до необходимата дължина (дължината на тапата + 1.5мм).

Uponor MLC тапа за проба под налягане

1013756

Uponor MLC тапа за проба под налягане 16

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]7680
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013760

Uponor MLC тапа за проба под налягане 20

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]3840
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013762

Uponor MLC тапа за проба под налягане 25

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]3840
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013764

Uponor MLC тапа за проба под налягане 32

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]3840
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013765

Uponor MLC тапа за проба под налягане 40

Брой 1 [-]5
Брой 2 [-]960
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]