Uponor

Uponor MLC тапа за проба под налягане

- Тапа за многократна употреба за изпитване под налягане на инсталации, завинтена във фацетирана тръба
- След завършване на изпитването под налягане, отвийте тапата и отрежете тръбата до необходимата дължина (дължината на тапата + 1.5мм).

Uponor MLC тапа за проба под налягане

1013756

Uponor MLC тапа за проба под налягане 16

Брой 120
Брой 27680
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013760

Uponor MLC тапа за проба под налягане 20

Брой 120
Брой 23840
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013762

Uponor MLC тапа за проба под налягане 25

Брой 110
Брой 23840
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013764

Uponor MLC тапа за проба под налягане 32

Брой 110
Брой 23840
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]
1013765

Uponor MLC тапа за проба под налягане 40

Брой 15
Брой 2960
Мерна единицабр
d [mm]
di [mm]
L [m]