Uponor

Uponor S-Press PLUS изол. кутия за кол.

- за инсталация на стената с вентил и кутия

Uponor S-Press PLUS изол. кутия за кол.

1070643

Uponor S-Press PLUS изол. кутия за кол. 16-Rp3/4"FT

Брой 11
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]