Uponor

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол.

- Колена с кран с уникален press индикатор - Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване) - Защитена от въртене, за монтаж с вградена шумозащита вкл. дренажна функция - Звукова защита според VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* за монтаж на гипскартон) и DIN 4109 - Отводняване на евентуално изтичане на вода съгласно DIN 18534

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол.

1070666

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. 16-Rp1/2"FT c/c150mm

Item no VVS
Item no NRF
Количество5
Брой 2150
Мерна единицабр
d [mm]16
di [mm]
L [m]
Measure Weight per unit g
R [m]
R [m]
G [inch]
G1 [inch]
G2 [inch]
G3 [inch]
c/c [mm]
c/c1 [mm]
c/c2 [mm]
P [W]
Frequency [MHz]
U [V]
Rp [inch]1/2
Rp1 [inch]
Rp2 [inch]
Rp3 [inch]
Area [m²]
ND [-]
QC [W/m²]
QH [W/m²]
A [m²]
R value [m²K/W]
di [mm]
di1 [mm]
di2 [mm]
di3 [mm]
colour [-]
kvs [m³/h]
no. [pce]
outlets [-]
p [bar]
Lambda [W/m²K]
l [mm]440
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
R [inch]
R1 [inch]
R2 [inch]
R3 [inch]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
do [mm]
do1 [mm]
do2 [mm]
do3 [mm]
уплътнение_лист
s [mm]
s1 [mm]
s2 [mm]
s3 [mm]
z [mm]
α [°]
b [mm]266
b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]105
h1 [mm]57
h2 [mm]
h3 [mm]
k [mm]150
k1 [mm]
k2 [mm]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
o [mm]
w [mm]
w1 [mm]
z1 [mm]
z2 [mm]
z3 [mm]
z4 [mm]
α
s [MN/m³]
Grid [mm]
r [mm]
Slab [mm]