Uponor

Uponor S-Press PLUS преход

- Със запоена медна тръба съгласно EN 1057 (полутвърда / R250)
- с пълно покритие
- Внимание
Медната страна е с прес връзки и подходяща само за пресови съединения

Uponor S-Press PLUS преход

1070705

Uponor S-Press PLUS преход 16-10CU

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]80
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070706

Uponor S-Press PLUS преход 16-12CU

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]80
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070615

Uponor S-Press PLUS преход 16-15CU

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]160
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070707

Uponor S-Press PLUS преход 20-15CU

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]3840
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070616

Uponor S-Press PLUS преход 20-18CU

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]40
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070617

Uponor S-Press PLUS преход 20-22CU

Брой 1 [-]15
Брой 2 [-]60
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070618

Uponor S-Press PLUS преход 25-22CU

Брой 1 [-]5
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070619

Uponor S-Press PLUS преход 25-28CU

Брой 1 [-]5
Брой 2 [-]1920
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070620

Uponor S-Press PLUS преход 32-28CU

Брой 1 [-]5
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]32
di [mm]
L [m]
s [mm]