Uponor

Uponor S-Press PLUS преход

- Със запоена медна тръба съгласно EN 1057 (полутвърда / R250)
- с пълно покритие
- Внимание
Медната страна е с прес връзки и подходяща само за пресови съединения

Uponor S-Press PLUS преход

1070705

Uponor S-Press PLUS преход 16-10CU

Брой 120
Брой 280
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070706

Uponor S-Press PLUS преход 16-12CU

Брой 120
Брой 280
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070615

Uponor S-Press PLUS преход 16-15CU

Брой 120
Брой 2160
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070707

Uponor S-Press PLUS преход 20-15CU

Брой 110
Брой 23840
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070616

Uponor S-Press PLUS преход 20-18CU

Брой 110
Брой 240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070617

Uponor S-Press PLUS преход 20-22CU

Брой 115
Брой 260
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070618

Uponor S-Press PLUS преход 25-22CU

Брой 15
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070619

Uponor S-Press PLUS преход 25-28CU

Брой 15
Брой 21920
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070620

Uponor S-Press PLUS преход 32-28CU

Брой 15
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]32
di [mm]
L [m]
s [mm]