Uponor

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка

- Изработена от месинг с покритие
- За свързване на радиатор без пресичане в основния под

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка

1070685

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка 16-16-16

Брой 11
Брой 2192
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070686

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка 20-16-16

Брой 11
Брой 2192
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070687

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка 20-16-20

Брой 11
Брой 2192
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070688

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка 20-20-20

Брой 11
Брой 2192
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]