Uponor

Uponor S-Press PLUS radi тройник преход plated

- С колянова медна тръба 15 х 1 мм, покрита - Свързването на покритата медна тръба 15 x 1 mm към радиатора може да се извърши с компресионния адаптер Cu (артикул № 1013830) на Uponor.“

Uponor S-Press PLUS radi тройник преход plated

Uponor S-Press PLUS radi тройник преход plated 16-15CU-16 l=350mm
Uponor S-Press PLUS radi тройник преход plated 20-15CU-20 l=350mm