Uponor

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно

- за инсталиране на стена или прикрепване с приспособление за предпазване от завъртане към монтажни винкели и планки Uponor Smart Aqua

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно

1070629

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 16-Rp1/2"FT-16

Брой 15
Брой 220
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070630

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 20-Rp1/2"FT-20

Брой 15
Брой 2960
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070631

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 20-Rp1/2"FT-16

Брой 15
Брой 2960
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070632

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 16-Rp1/2"FT-20

Брой 15
Брой 2960
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070633

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 25-Rp1/2"FT-25

Брой 13
Брой 2576
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070634

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 25-Rp1/2"FT-20

Брой 13
Брой 2576
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]25
di [mm]
L [m]
s [mm]
1070635

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно 20-Rp1/2"FT-25

Брой 13
Брой 2576
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]20
di [mm]
L [m]
s [mm]