Uponor

Uponor Smart Aqua клещи за огъване монт. шина

- За огъване на 2-метровата монтажна шина.

Uponor Smart Aqua клещи за огъване монт. шина

1015424

Uponor Smart Aqua клещи за огъване монт. шина 2m

Брой 11
Брой 2100
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]