Uponor

Uponor Smart Radi преход с покритие

- Изработен от медна тръба с покритие
- медна тръба 15 x 1 mm със самоуплътнена резба за свързване към радиатор
- Подходящ за всички прес колена MLC, стенни планки за прес колена MLC и прес съединения с женска връзка 1/2 MLC на Uponor
- Свързване към радиатора с Uponor евроконусен компресионен адаптор Cu.

Uponor Smart Radi преход с покритие

1015425

Uponor Smart Radi преход с покритие G1/2"MT-15CU l=350mm

Item no VVS
Item no NRF
Количество20
Брой 2640
Мерна единицабр
d [mm]Cu 15
di [mm]
L [m]
Measure Weight per unit g
R [m]
R [m]
G [inch]1/2
G1 [inch]
G2 [inch]
G3 [inch]
c/c [mm]
c/c1 [mm]
c/c2 [mm]
P [W]
Frequency [MHz]
U [V]
Rp [inch]
Rp1 [inch]
Rp2 [inch]
Rp3 [inch]
Area [m²]
ND [-]
QC [W/m²]
QH [W/m²]
A [m²]
R value [m²K/W]
di [mm]
di1 [mm]
di2 [mm]
di3 [mm]
colour [-]
kvs [m³/h]
no. [pce]
outlets [-]
p [bar]
Lambda [W/m²K]
l [mm]369
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
R [inch]
R1 [inch]
R2 [inch]
R3 [inch]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
do [mm]
do1 [mm]
do2 [mm]
do3 [mm]
уплътнение_лист
s [mm]
s1 [mm]
s2 [mm]
s3 [mm]
z [mm]
α [°]
b [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
e [mm]
f [mm]
g [mm]
h [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
k [mm]
k1 [mm]
k2 [mm]
M [mm]
M1 [mm]
M2 [mm]
o [mm]
w [mm]
w1 [mm]
z1 [mm]356
z2 [mm]
z3 [mm]
z4 [mm]
α
s [MN/m³]
Grid [mm]
r [mm]
Slab [mm]