Uponor

Uponor Smart Radi свързв. кутия

- Изработена от полистирен с подвижна защитна капачка (WLS 040)
- Изолационна кутия, устойчива на пламък, B1 съгл. DIN 4102
- 100% съгл. EnEV във външната стена

Uponor Smart Radi свързв. кутия

1013134

Uponor Smart Radi свързв. кутия 16 h=215mm

Брой 110
Брой 2240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]
1007077

Uponor Smart Radi свързв. кутия 16 h=240mm

Брой 110
Брой 2240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]16
di [mm]
L [m]
s [mm]