Uponor

Uponor Smart Radi свързв. кутия

- Изработена от полистирен с подвижна защитна капачка (WLS 040)
- Изолационна кутия, устойчива на пламък, B1 съгл. DIN 4102
- 100% съгл. EnEV във външната стена

Uponor Smart Radi свързв. кутия

Uponor Smart Radi свързв. кутия 16 h=215mm
Uponor Smart Radi свързв. кутия 16 h=240mm