Uponor

Uponor Uni-C вентил, мъжко-женско SH

- Изработен от калайдисан месинг.
- С присъединяване на 1" с мъжка или женска резба
- щуцери на 1/2" мъжка резба и вентили за затваряне на всеки изход поотделно.
- Съответстващи компресионни адаптори за свързване на Uponor MLC тръби от основния асортимент.

Uponor Uni-C вентил, мъжко-женско SH

1014137

Uponor Uni-C вентил, мъжко-женско SH 1"MT/FT 2X1/2"MT c/c38mm

Брой 1 [-]6
Брой 2 [-]30
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1014138

Uponor Uni-C вентил, мъжко-женско SH 1"MT/FT 3X1/2"MT c/c38mm

Брой 1 [-]4
Брой 2 [-]20
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1014139

Uponor Uni-C вентил, мъжко-женско SH 1"MT/FT 4X1/2"MT c/c38mm

Брой 1 [-]3
Брой 2 [-]15
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]