Uponor

Uponor MLC тръбна скоба, бяла

- Лесно отваряне с отвертка - Възможност за свързване до 25 мм.

Uponor MLC тръбна скоба, бяла

1013142

Uponor MLC тръбна скоба, бяла 16

Брой 1100
Брой 220400
Мерна единицабр
d [mm]16
di [mm]
L [m]
1013144

Uponor MLC тръбна скоба, бяла 20

Брой 150
Брой 210200
Мерна единицабр
d [mm]20
di [mm]
L [m]
1013145

Uponor MLC тръбна скоба, бяла 25

Брой 150
Брой 210200
Мерна единицабр
d [mm]25
di [mm]
L [m]
1013146

Uponor MLC тръбна скоба, бяла 32

Брой 150
Брой 2500
Мерна единицабр
d [mm]32
di [mm]
L [m]