Uponor

Uponor Teck двойна кука

- за фиксиране на тръби с макс. външен диаметър от 32 мм към бетонен таван
- Изработена от пластмаса
- Цвят: син
- Отвор за пробиване 8 mm

Uponor Teck двойна кука

1013139

Uponor Teck двойна кука 32 60mm

Брой 150
Брой 21000
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]- 32
di [mm]
L [m]
s [mm]
1013140

Uponor Teck двойна кука 32 80mm

Брой 150
Брой 21000
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]- 32
di [mm]
L [m]
s [mm]