Uponor

DECIBEL дъга

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL дъга

1000199

DECIBEL дъга 50 15 DEG

Брой 130
Брой 21440
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000203

DECIBEL дъга 75 15 DEG

Брой 125
Брой 2600
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000207

DECIBEL дъга 110 15 DEG

Брой 120
Брой 2240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087216

DECIBEL дъга 160 15 DEG

Брой 110
Брой 280
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]