Uponor

DECIBEL дъга

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL дъга

1000199

DECIBEL дъга 50 15 DEG

Брой 1 [-]30
Брой 2 [-]1440
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000203

DECIBEL дъга 75 15 DEG

Брой 1 [-]25
Брой 2 [-]600
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000207

DECIBEL дъга 110 15 DEG

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087216

DECIBEL дъга 160 15 DEG

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]80
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]