Uponor

DECIBEL дъга

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL дъга

1000200

DECIBEL дъга 50 30 DEG

Брой 1 [-]25
Брой 2 [-]1200
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000204

DECIBEL дъга 75 30 DEG

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]480
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000208

DECIBEL дъга 110 30 DEG

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087217

DECIBEL дъга 160 30 DEG

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]80
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]