Uponor

DECIBEL дъга

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL дъга

1000200

DECIBEL дъга 50 30 DEG

Брой 125
Брой 21200
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000204

DECIBEL дъга 75 30 DEG

Брой 120
Брой 2480
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000208

DECIBEL дъга 110 30 DEG

Брой 120
Брой 2240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087217

DECIBEL дъга 160 30 DEG

Брой 110
Брой 280
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]