Uponor

DECIBEL дъга

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL дъга

1000201

DECIBEL дъга 50 45 DEG

Брой 120
Брой 2960
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000205

DECIBEL дъга 75 45 DEG

Брой 120
Брой 2480
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000209

DECIBEL дъга 110 45 DEG

Брой 118
Брой 2216
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087218

DECIBEL дъга 160 45 DEG

Брой 18
Брой 264
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]