Uponor

DECIBEL коляно

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL коляно

1000202

DECIBEL коляно 50 88,5 DEG

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]960
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000206

DECIBEL коляно 75 88,5 DEG

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]480
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000210

DECIBEL коляно 110 88,5 DEG

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]120
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]