Uponor

DECIBEL коляно

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL коляно

1089592

DECIBEL коляно 75 88,5 DEG

Брой 1 [-]25
Брой 2 [-]300
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000211

DECIBEL коляно 110 88,5 DEG

Брой 1 [-]15
Брой 2 [-]120
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087219

DECIBEL коляно 160 87,5 DEG

Брой 1 [-]6
Брой 2 [-]48
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]