Uponor

DECIBEL компенсационна муфа

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL компенсационна муфа

1000237

DECIBEL компенсационна муфа 110

Брой 110
Брой 2120
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]