Uponor

DECIBEL преход редуктивен

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL преход редуктивен

1000232

DECIBEL преход редуктивен 75/50

Брой 115
Брой 2720
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000233

DECIBEL преход редуктивен 110/50

Брой 115
Брой 2360
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000234

DECIBEL преход редуктивен 110/75

Брой 115
Брой 2360
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087224

DECIBEL преход редуктивен 160/110

Брой 124
Брой 2192
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]