Uponor

DECIBEL разклонител

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL разклонител

1000212

DECIBEL разклонител 50/50-45 DEG

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]480
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000213

DECIBEL разклонител 75/50-45 DEG

Брой 1 [-]15
Брой 2 [-]360
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000214

DECIBEL разклонител 75/75-45 DEG

Брой 1 [-]20
Брой 2 [-]240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000215

DECIBEL разклонител 110/50-45 DEG

Брой 1 [-]15
Брой 2 [-]180
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000216

DECIBEL разклонител 110/75-45 DEG

Брой 1 [-]15
Брой 2 [-]120
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000217

DECIBEL разклонител 110/110-45 DEG

Брой 1 [-]10
Брой 2 [-]80
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087220

DECIBEL разклонител 160/110-45 DEG

Брой 1 [-]4
Брой 2 [-]32
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087221

DECIBEL разклонител 160/160-45 DEG

Брой 1 [-]4
Брой 2 [-]32
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]