Uponor

DECIBEL разклонител

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL разклонител

1000218

DECIBEL разклонител 50/50-88,5 DEG

Брой 115
Брой 2720
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000219

DECIBEL разклонител 75/50-88,5 DEG

Брой 115
Брой 2360
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000220

DECIBEL разклонител 75/75-88,5 DEG

Брой 110
Брой 2240
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000221

DECIBEL разклонител 110/50-88,5 DEG

Брой 115
Брой 2180
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000222

DECIBEL разклонител 110/75-88,5 DEG

Брой 115
Брой 2180
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000223

DECIBEL разклонител 110/110-88,5 DEG

Брой 115
Брой 2120
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]