Uponor

DECIBEL с ограничител

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL с ограничител

1000226

DECIBEL с ограничител 50

Брой 130
Брой 21440
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000227

DECIBEL с ограничител 75

Брой 125
Брой 2600
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000228

DECIBEL с ограничител 110

Брой 125
Брой 2300
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087222

DECIBEL с ограничител 160

Брой 112
Брой 296
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]