Uponor

DECIBEL с ограничител

- с уплътнителен пръстен

DECIBEL с ограничител

1000226

DECIBEL с ограничител 50

Брой 1 [-]30
Брой 2 [-]1440
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000227

DECIBEL с ограничител 75

Брой 1 [-]25
Брой 2 [-]600
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1000228

DECIBEL с ограничител 110

Брой 1 [-]25
Брой 2 [-]300
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1087222

DECIBEL с ограничител 160

Брой 1 [-]12
Брой 2 [-]96
Мерна единицабр.
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]