ТП Uponor GmbH - България

Uponor RTM редуктор PPSU 20-16

Uponor RTM редуктор PPSU 20-16

Uponor RTM редуктор PPSU 20-16
Част №1048545
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 235
Мерна единицабр
Външен диаметър20 mm
дължина_L64 mm
дължина_L121 mm
дължина_L218 mm
Z_измерване_Z125 mm