ТП Uponor GmbH - България

Uponor RTM редуктор PPSU 25-20 - Минимално време за изпълнение 2 седмици

Uponor RTM редуктор PPSU 25-20 - Минимално време за изпълнение 2 седмици
Част №1048546
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 225
Мерна единицабр
Външен диаметър25 mm
дължина_L74 mm
дължина_L127 mm
дължина_L222 mm
Z_измерване_Z125 mm