ТП Uponor GmbH - България

Uponor RTM вентил за вграждане 20-20 - Минимално време за изпълнение 2 седмици

Uponor RTM вентил за вграждане 20-20 - Минимално време за изпълнение 2 седмици
Част №1057381
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 215
Мерна единицабр
Външен диаметър20 mm
дължина_L145 mm
дължина_L254 mm
Z_измерване_Z124 mm
Z_измерване_Z233 mm