ТП Uponor GmbH - България

Uponor RTM вентил за вграждане 25-25 - Минимално време за изпълнение 2 седмици

Uponor RTM вентил за вграждане 25-25 - Минимално време за изпълнение 2 седмици
Част №1057382
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 210
Мерна единицабр
Външен диаметър25 mm
дължина_L150 mm
дължина_L257 mm
Z_измерване_Z124 mm
Z_измерване_Z231 mm