Menu
ТП Uponor GmbH - България

Uponor S-Press адаптор Aqua PLUS Aqua PLUS PPM 16 - Минимално време за изпълнение 2 седмици

Uponor S-Press адаптор Aqua PLUS Aqua PLUS PPM 16 - Минимално време за изпълнение 2 седмици
Част №1087116
Количество

Техническа информация

Количество 11
Количество 230
Мерна единицабр
Външен диаметър16 mm
дължина_L46 mm
дължина_L15 mm
дължина_L222 mm
Z_измерване_Z115 mm