UPONOR

Uponor Multi ruční odvíječ na izolační pásku

- Odvíječ izolační pásky na slepování systémových desek a fólií

Uponor Multi ruční odvíječ na izolační pásku

1000142

Uponor Multi ruční odvíječ na izolační pásku

Bal. [-]1
Bal.2 [-]20
Jedn.ks
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%