UPONOR

Uponor Vario PLUS základní sada rozdělovače

- Pro Uponor Vario PLUS plastový modulární rozdělovač
- Včetně konzol, spojovacích součástí plochých těsnicích šroubů s otočnou maticí, teploměrem a koncovými součástkami s odvzdušňovacím ventilem, uzávěrem na naplňování a vypouštění a obtokovým ventilem (bypasem)

1009209

Uponor Vario PLUS základní sada rozdělovače K1

Bal. [-]1
Bal.2 [-]248
Jedn.ks
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%