UPONOR

Uponor Multi potrubní podpěra

- Pro přidržení potrubí v místech dveří, nebo jiných prostupů

Uponor Multi potrubní podpěra

1088066

Uponor Multi potrubní podpěra

Bal. [-]1
Bal.2 [-]
Jedn.ks
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
€/kpl0%
€/kpl 24%