Menu
Uponor, s.r.o.
Podepsání dohody s nadací Raah se sídlem v Bombaji v Indii

Čistá voda a sanitace pro vesnice v Indii

Společnost Uponor podepsala dohodu s nadací Raah se sídlem v Bombaji v Indii, která pomůže přivést zoufale potřebnou a nezbytnou čistou vodu do vesnic v Indii, kde na mnoha místech chybí stálý přístup k tomuto životně důležitému zdroji.
  • Podpora výstavby a opravy kontrolních přehrad
  • Výstavba i oprava studní a vrtů ve vesnicích
  • Tvorba dalších vodních zdrojů pro zlepšení kvality života a zdraví
  • Společnost Uponor podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN
Nadace Raah pracuje na holistickém rozvoji domorodých komunit v Indii vytvářením soběstačných systémů a lokálních příležitostí. Uponor nabídne své odborné znalosti v oblasti vody a sanitace v různých projektech, počínaje projektem Malhar, který přináší udržitelnou změnu do vodních komunit Jawhar a Mokhada v Maháraštru v Indii. Uponor bude přispívat v konkrétních oblastech, například: podpora při výstavbě a opravě kontrolních přehrad, budování a oprava studní a vrtů, a vytváření dalších vodních zdrojů pro zlepšení kvality života a zdraví kmenových komunit v Indii. Společnosti Uponor a Raah již obdržely souhlas od orgánů Maháraštry a v únoru 2022 začaly s úvodními pracemi na hydrogeologické analýze půdy a s výstavbou pro úplně první kontrolu.

“Neustále hledáme způsoby, jak můžeme, jako globální společnost, sladit naše firemní hodnoty se širšími výzvami, kterým svět dnes čelí,” říká Dr. Karsten Hoppe, prezident společnosti Uponor pro Building Solutions Europe. “Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje jsou plánem na řešení těchto výzev a my ve společnosti Uponor plně podporujeme zaměření se na čistou vodu a správnou sanitaci pro všechny a všude. Jsme proto nadšeni, že můžeme podpořit takovou speciální organizaci v tak důležitých projektech.”
 
Dr. Sarika Kulkarni, zakladatelka Nadace Raah, řekla: “Nadace Raah je hrdá na to, že spolupracuje se společností Uponor na tom, aby měly kmenové domorodé vesnice v západní Indii přístup k čisté vodě. Voda podpírá všechny sociální problémy a podpora společnosti Uponor nám pomůže prolomit začarovaný kruh extrémní chudoby, zoufalství a bezmocnosti a usnadní morální kruh změn, transformace a růstu.

Jak společnost Uponor podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN
Program udržitelnosti společnosti Uponor je postaven na základě cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG OSN). Společnost Uponor si vytyčila čtyři klíčové cíle udržitelného rozvoje kde může přispět a reálně něco změnit: opatření v oblasti klimatu, důstojná práce a hospodářský růst, zodpovědná spotřeba a výroba, a také čistá voda a hygiena.
 
O nadaci Raah
Nadace Raah (www.raahfoundation.org) se sídlem v Bombaji je nevládní organizace, která byla založena v roce 2011 s cílem zlepšit životy chudých indických vesnic předdefinováním a přesměrováním spotřeby vody. Úsilí Nadace Raah přispělo k celkové kapacitě vody 907,5 milionu litrů ročně v 95 různých vesnicích, čímž se zajistila bezpečnost vody pro 30 000 lidí v těchto kmenových komunitách, kteří nyní mohou žít ve svých vesnicích, aniž by museli migrovat do měst kvůli jejímu nedostatku.
Zpět na novinky