UPONOR
Bereme naši odpovědnost vážně

Agenda ochrany životního prostředí Uponor

Podpora udržitelné změny

Revize a snížení našeho dopadu na životní prostředí

Klimatické změny a nedostatek zdrojů jsou ve stavebnictví palčivými tématy. Zastavěné prostředí je náročné na zdroje a je například odpovědné za téměř 40 % celosvětových emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s energií.

Působíme v odvětví se silným vlivem na udržitelný život a chceme přispět k udržitelnější budoucnosti tím, že budeme určovat nové standardy a půjdeme příkladem. Ve společnosti Uponor máme dlouhodobý závazek k udržitelnosti a naším cílem je stát se uznávaným lídrem v oblasti řešení udržitelné výstavby a infrastruktury. Naše portfolio produktů, služeb a řešení je vytvořeno tak, aby reagovalo na změny a výzvy nadcházejících desetiletí.
 

Naše závazky v oblasti životního prostředí

* Referenční rok 2019
 
 

Emise skleníkových plynů
(Rozsah 1 a 2) do roku 2027*

Emise skleníkových plynů
(Rozsah 3) do roku 2027*

 

-70%

-20%

Energetická náročnost
do roku 2027*

Podíl certifikované zelené
elektřiny do roku 2025

Recyklovaný odpad
do roku 2027

-15%

100%

100%


 

To nejlepší z oblasti životního prostředí od roku 2021

* Ve srovnání s rokem 2020
** viz Přehled udržitelnosti Uponor 2021
 
 

 Emise skleníkových plynů
 (Rozsah 1 a 2)*

Podíl zelené
elektřiny

 

-46,9 %

93%

Energetická náročnost**

Náročnost na vodu**

Recyklovaný odpad

-5%

-8,6 %

88%


 
Přehled udržitelnosti Uponor 2021

Přehled udržitelnosti Uponor 2021

Popis snah společnosti Uponor v oblasti udržitelnosti v roce 2021 • Klíčová témata udržitelnosti: • Šetření vodou • Ochrana a opětovné používání zdrojů • Jednání v zájmu klimatu • Oceňování lidí a dobrého korporátního občanství

PDF 7 MB

Jak míříme k udržitelnější budoucnosti

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Sledujeme a systematicky snižujeme naše emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci a definovali jsme jasnou cestu vpřed a související milníky.

Cíle udržitelného rozvoje

Jsme odhodláni dosáhnout cílů rozvoje OSN a pro smysluplný dopad jsme si vytyčili čtyři z nich.

Udržitelná řešení

Nabízíme řešení, která našim zákazníkům pomáhají dosáhnout jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.