Menu
Uponor, s.r.o.

Podpora zajištění dostatku vody v Indii

Nedostatek vody je problémem, kterému dodnes čelí mnohé kmenové komunity v Indii. Proto společnost Uponor spojila síly s indickou nadací Raah, aby společně pomohly zajistit neustálý přístup k čisté vodě ve venkovských vesnicích, které trpí nedostatkem vody. Společný projekt Malhar podporuje udržitelnost vody prostřednictvím výstavby a opravy kontrolních přehrad, studní a vrtných studní v regionu Maháráštra.

„Problémy s bezpečností vody jsou život ohrožující. Proto ve společnosti Uponor klademe důraz na důležitost čisté vody a správnou hygienu pro každého a všude. Těší nás, že podporujeme tak důležitou věc."

Dr. Karsten Hoppe (bývalý Prezident Building Solutions Europe ve společnosti Uponor)

Nedostatek vody v regionu Maháráštra

Oblast Maháráštra v Indii má jedny z nejvyšších srážek v zemi.

Pro hornatý charakter oblasti však tato voda bez struktur pro její akumulaci téměř okamžitě odtéká pryč. To má za následek problémy se zabezpečením vody pro místní obyvatele většinu roku mimo monzunové období.

Konzistentní přístup k pitné vodě v chudých a suchých oblastech Indie má zásadní sociální vliv a mění kvalitu života místních obyvatel.

2 miliardy lidí

50 a 100 litrů vody denně

907,5 milionu litrů ročně

2 miliardy lidí na celém světě nemají stálý přístup k čisté pitné vodě.

K pití, osobní a domácí hygieně, praní a přípravě jídla potřebuje každý člověk 50 až 100 litrů vody denně. Lidé s nedostatkem vody mají přístup pouze k 5 litrům za den.

Úsilí Raah Foundation vedlo k celkové vodní kapacitě 907,5 milionu litrů ročně v 95 různých vesnicích.

Dopady projektu

Dopad na komunity

Pomoc výrazně ovlivnila životy komunit:
  • 325 domácností,
  • 1691 lidí,
  • 975 kusů dobytka.

Rekultivace 31,06 milionů litrů vody

Angažovanost společnosti Uponor vedlo k rekultivaci 31,06 milionu litrů vody. Díky novým stavbám mají místní lidé více času a příležtostí věnovat se jiným aktivitám, jako je například farmaření během celého roku, nejen zásobováním vodou.

Hlas místních

Dostupnost vody zvelebila mou vesnici. Všichni nyní můžeme pracovat v zemědělství a zvýšit finanční příjmy. Jménem celé vesnice Pimpalpada jsem nesmírně vděčný Raah Foundation a Uponor.”
Mahadu Gavit, obyvatel vesnice Pimpalpada
Dohrepada check dam
Ramesh Bhoye

Zpětná vazba od projektových manažerů

„Nedostatek vody je pro komunitu každý rok výzvou. Přijali realitu a tvrdě pracují na zásobení se vodou s podporou Uponor a Raah Foundation. Komunitní studna zajistí přístup k pitné vodě pro vesničany.
Ramesh Bhoye, vedoucí projektu


S podporou společnosti Uponor jsme schopni zajistit příslušné stavby, jako jsou otevřené studny a opravy kontrolních hrází v těchto vesnicích. Určitě to komunitě pomůže, protože dostupnost vody poskytne lepší možnosti obživy na místě a zlepší život vesničanů i budoucnost jejich dětí.”
Rahul Ahir, projektový manažer
 

Raah nadace

Nadace Raah si klade za cíl zlepšit životy indických vesnic předefinováním a přesměrováním využívání vody. Nadace Raah spolupracuje s místními obyvateli a svěřuje jim zodpovědnost za řízení využívání vody a dlouhodobé udržování struktur. Úsilí nevládní organizace se sídlem v Bombaji se již od svého založení v roce 2011 projevilo velkým sociálním dopadem a zajištěním dostatku vody pro 30 000 lidí.

Práce nadace Raah přebírá sociální odpovědnost a umožňuje kmenovým komunitám žít ve svých vesnicích, aniž by musely migrovat do měst kvůli nedostatku vody.

„Zajistit vodu v těchto vesnicích je jediná udržitelná cesta vpřed. Jsme poctěni štědrostí společnosti Uponor a ceníme si podpory ve změně životů těch, které postihl nedostatek vody.”

Dr Sarika Kulkarni (zakladatelka Raah Foundation)

Záleží nám na udržitelnosti vody

Udržitelná řešení

Nabízíme řešení, která našim zákazníkům pomáhají dosáhnout jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

Cíle udržitelného rozvoje

Jsme odhodláni dosáhnout cílů rozvoje OSN a pro smysluplný dopad jsme si vytyčili čtyři z nich.

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Sledujeme a systematicky snižujeme naše emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci a definovali jsme jasnou cestu vpřed a související milníky.