Regnvandssystemer

Pumpebrønde

Kontroller flowet med en pumpebrønd

Uponor Infra fremstiller løsninger til pumpning af regnvand. Når et rørsystem er bygget sammen med brønde og bassiner, nås der ofte en punkt, hvor det ikke længere er muligt at opnå gravitation i systemet. Med moderne og effektive pumper og pålidelig teknologi kan vand igen trækkes tilbage i systemet.

Pumper giver dig mulighed for at styre vandstrømmen, når den trækkes tilbage til et system uden at være overbelastet. Vi tilbyder brønde med integrerede pumper, såkaldte pumpebrønde til regnvand og kloak. Uponor producerer forskellige specialløsninger og arbejder sammen med de mest erfarne pumpeproducenter på markedet for at sikre et langsigtet samarbejde og et højt serviceniveau.

Vidste du ...
Pumpning anses for at være den sikreste måde at undgå at få regnvand ind i afløbssystemet. For yderligere beskyttelse mod oversvømmelser kan det anbefales at installere en returventil efter kloakpumpen.
Regnvandspumpe

Fordele ved pumper

  • Tæt samarbejde med leverandører om optimerede produkter
  • Skræddersyede produkter efter kundens behov
  • Effektiv og energieffektiv løsning
  • Sikker og gennemprøvet teknik

Download dokumentation om pumpebrønde

Uponor SXM2 Pumpebrønde til dræn

Uponor SXM2 Pumpebrønde til dræn

Teknisk datablad på SXM2 Pumpebrønde til dræn

PDF 393 KB
Uponor nedsivning/pumpebrønd

Uponor nedsivning/pumpebrønd

Overensstemmelseserklæring

PDF 26 KB

Andre relevante sider

Regnvandsinfiltrering

Perforerede IQ-rør og kassetter til infiltrering af forurenende stoffer i regnvandet.

IQ-magasin

Skræddersyet opbevaringsløsning til regnvand, baseret på fleksibelt modulsystem.

Weholite rørsystem

Let og håndterbart spildevandssystem med mange samlingsmuligheder.

Brønde

Brøndsystemer til regn- og spildevand med mulighed for inspektion og indbygget sandfang til opsamling af partikler.