Water Monitoring Services

Flowmåling & lækagesøgning

Beskyt kommunalt drikkevand med Uponor Water Monitoring Services

Vigtigheden af tilgængeligt vand til os alle stiger. Tilgængelige og rene vandressourcer er under stigende pres fra forskellige kilder, som ubanisering, stigende befolkningstilvækst og klimaændringer.

Vandsektoren er nødt til at levere sikkert og tilgængeligt vand, også i fremtiden
 
  • Fokus på effektivitet og sikring af vandets kapacitet vil stige
  • Investeringer og driftsmæssige ressourcer skal implementeres endnu mere effektivt
  • Vandressourcer, udnyttelse og distribution vil blive mere reguleret, ikke mindre
  • Nye overvågningsteknologier til vandkvalitet og volumen vil blive taget i brug
I Uponor mener vi, at adgang til rent, sikkert og prismæssigt overkommeligt vand er en grundlæggende menneskeret. Vi tilbyder services til vandforsyningsselskaber for at sikre deres vandforsyning. Kontinuerlig overvågning i realtid med tidlige varsler giver netværksejere mulighed for at gribe ind straks efter at have registreret afvigelser.

Lækagesøgning og overvågning af flow

Uponors services til overvågning af flow samt lækagesøgning hjælper netværkets ejere med at reducere vandtab og få øget indsigt i flowniveauer og flowretninger. For eksempel kan realtidsinformation om vanddistributionen opdage sivende lækager, inden der forekommer brud på rørene.

Overvågning af vandkvalitet

Uponors realtidsovervågningsservice giver netværkets ejere forståelse for udsving i netværkets vandkvalitet som helhed, indsigt i forholdet mellem hændelser og vandkvalitet, samt giver mulighed for øjeblikkeligt at opdage afvigelser og få adgang til tidlig dokumentation før hændelser, der påvirker vandkvaliteten, opstår.

Patenteret overvågningsteknologi til vandkvalitet

Mød vores dygtige udvikler af vandteknologier Esa i det intelligente vandlaboratorium, hvor du kan få indblik i en helt ny overvågningsteknologi til vandkvalitet.

Esa Hämäläinen leder udviklingen af Uponors overvågningsteknologier til vandkvalitet. Han og hans team tester og udvikler teknologi og sensorer, der analyserer partikler i drikkevandet.

Services til overvågning af vandkvalitet og flow

Uponor Water Monitoring Services vinder prisen "Bedste Nye Produkt" i 2019

Uponor Infra Water Monitoring Services vinder Bedste Nye Produkt 2019

Water Monitoring Services blev hædret med den prestigefyldte pris Bedste Nye Produkt, valgt af juryen ved den største finske vandevent, Yhdyskuntatekniikka 2019 / Infratech 2019 udstilling i 2019.

Water Monitoring Services blev anerkendt for sit potentiale og sin evne til at implementere overvågning af vandets flow og kvalitet bredt i distributionsnettet, ikke kun i Finland, men ogsåpå det internationale marked.

Billede: Kim Bärlund, produktchef og Jussi Niemelä, salgschef modtog prisen ved YT 2019.

Download vedrørende Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Uponor Water Monitoring Services

Flowmåling og lækagesøgning. Enhed til overvågning af vandets flow, flowretning og vandkvalitet.

PDF 3 MB
Uponor overvågning af drikkevandskvalitete

Uponor overvågning af drikkevandskvalitete

Sikring af drikkevandets kvalitet i kommunalt vandforsyningsselskab og distributionsnet.

PDF 428 KB
Uponor Water Monitoring Services Vandkvalitetsovervågning

Uponor Water Monitoring Services Vandkvalitetsovervågning

Teknisk datablad for overvågning af vandkvalitet

PDF 291 KB
Uponor Water Monitoring Services Flowsensor

Uponor Water Monitoring Services Flowsensor

Teknisk datablad for flow-overvågningssensor

PDF 477 KB
Uponor Water Monitoring Service Datalogger

Uponor Water Monitoring Service Datalogger

Teknisk datablad for datalogger til flowovervågning

PDF 271 KB