Uponor Smart Radi opføringsrør med rosetter

Med aluminiumsrør til 15 og 16 mm rør. Roset diameter 49 mm.

Uponor Smart Radi opføringsrør med rosetter

Uponor Smart Radi opføringsrør med rosetter 19