Miljøvaredeklarationer

EPD'er

Bæredygtighed går hånd i hånd med gennemsigtighed, og vi ønsker at give vores kunder fuld gennemsigtighed i forhold til vores produkters påvirkning af miljøet.
 
 • EPD'er er baseret på produktets beregninger af livscyklusvurderinger
 • EPD'er hjælper os til at optimere vores produktions- og forsyningskæde for at nå vores miljømål
 • Med EPD'er kan du evaluere og optimere bygningers CO2-aftryk ved at vælge de mest bæredygtige løsninger
 • Vi bestræber os på at dække 90 % af vores produktportefølje med produktspecifikke EPD'er inden 2027, og hele produktporteføljen senest i 2030

EPD ANVENDER LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) TIL AT FORETAGE EN OMFATTENDE BEREGNING AF  ET PRODUKTS MILJØPÅVIRKNING GENNEM HELE DETS LIVSCYKLUS

EPD uses life cycle assessment for environmental impact

Hvad betyder EPD?

 • EPD'er er de officielle miljødeklarationer
 • De indeholder omfattende oplysninger om vores produkters miljøpåvirkning
 • EPD'er indeholder oplysninger om produktets forbrug af råmaterialer og energi, affaldsproduktion og emissioner til luft, jord og vand i hele dets livscyklus.
 • De følger en strengt fastlagt metode, ISO 14025-standarderne og valideres som et officielt dokument af en tredjepart.
 • EPD'er er baseret på et produktets livscyklusberegninger

Fordele

 • EPD'er bidrager til større produktgennemsigtighed og sporbarhed i byggesektoren
 • De gør det muligt at sammenligne produkter, der opfylder samme funktion
 • Virksomheder og vores kunder kan påvirke CO2-fodaftrykket i bygninger og projekter ved at vælge de mest bæredygtige løsninger
 • De hjælper os til konstant at gennemgå og reducere miljøpåvirkningen fra vores egen produktion og forsyningskæder

Vores mål

 • Vi stræber mod at dække 90 % af vores produktportefølje med EPD'er inden 2027
 • Vi ønsker at dække hele produktsortimentet senest i 2030

Sådan baner vi vejen til en mere bæredygtig fremtid

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vi overvåger og reducerer systematisk vores drivhusgasemissioner i henhold til vores værdikæde, og har tydeligt defineret en fremadrettet vej og vores milepæle.

Mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling og har identificeret fire, vi mener har en betydelig effekt.

Bæredygtige løsninger

Vi tilbyder løsninger, der hjælper vores kunder med at nå deres miljømål.