Vores forpligtelse

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vores definerede forbedringsområder.

Kompromisløs reducering af vores emissioner

Vores mål er tydeligt: Hos Uponor overvåger, sporer og reducerer vi vores drivhusgasemissioner i omfattende grad for at opnå en CO2-neutral produktion og drift. Som en milepæl på vejen dertil stræber vi efter at reducere drivhusgasemissioner fra vores egen drift med 70 %, (anvendelsesområde 1 og 2) og 20 % fra vores forsyningskæde (anvendelsesområde 3) inden 2027, sammenlignet med referenceåret 2019. Med vores handlinger og forpligtelser ønsker vi ikke kun at fastslå vores ambitionsniveau, men også at opmuntre andre til at handle.

Vi bruger Science Based Targets på vores vej til at reducere CO2-emissioner

Som fortalere for FN's Global Compact Business Ambitions – en forpligtelse til at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C over de førindustrielle niveauer – følger vi videnskabsbaserede emissionsreduktionsmål på vores rejse mod energineutralitet. I begyndelsen af 2021 var vi den første virksomhed fra vores branche til at modtage en verificeret godkendelse fra Science Based Targets-initiativet for vores 1,5 °C reduktionsmål.

Disse mål er 46 % i anvendelsesområde 1 og 2 og 14 % i anvendelsesområde 3 i 2030. Vores positive resultater i de seneste år har motiveret os til at sætte endnu mere ambitiøse mål, og vi er i gang med at få eksterne valideringer for disse mål også.

En reduktion af drivhusgasemissioner, der svarer til at køre en ny bil over 80 millioner kilometer

I 2021 fortsatte vi vores mission om at nå vores ambitiøse mål og reducerede vores anvendelsesområde 1 og 2 CO 2-emissioner med næsten 10.000 tons – eller over 45 % i forhold til året før. Denne mængde kan sammenlignes med at køre en ny (<2019) bil i EU i 80 millioner kilometer.

En betydelig del af reduktionerne stammer fra vores forpligtelse til at anvende certificeret grøn elektricitet på tværs af vores aktiviteter, men vi har gjort betydelige fremskridt på mange områder for at opnå, hvor vi er i dag.
Greenhouse gas emissions GHG

Vi har taget en aktiv rolle på forskellige områder for at reducere vores påvirkning af miljøet

Sådan baner vi vejen til en mere bæredygtig fremtid

Vores rejse mod CO2-neutralitet

Vi sporer og reducerer systematisk vores drivhusgasemissioner i henhold til vores værdikæde, og har tydeligt defineret en fremadrettet vej og vores milepæle.

Mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling og har identificeret fire mål, vi mener har en betydelig effekt.

Bæredygtige løsninger

Vi tilbyder løsninger, der hjælper vores kunder med at nå deres miljømål.