Uponor

Uponor Uni-X end plug O-ring

- Made of plated brass
- with sealing O-ring

Uponor Uni-X end plug O-ring

1002273

Uponor Uni-X end plug O-ring G3/4"MT

Qty 150
Qty 2
UOMpce
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]
1002274

Uponor Uni-C end plug O-ring 1"MT

Qty 110
Qty 220
UOMpce
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]