Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn

Kuidas säästa kodu küttekuludelt lihtsalt ja efektiivselt?

Üha tõusvate energiahindade juures on soojusenergia säästlik kasutamine võtmetähtsusega. Uued aknad, parem välisseinte soojustus, ökonoomsemad kütteallikad on vaid mõned viisid kuidas soojaarveid vähendada.

Üheks efektiivseks meetmeks küttekulutusi kontrolli all hoida on olemasoleva radiaatorkütte väljavahetamine põrandakütte vastu.

Teatavasti mõjutab inimese soojustunnet nii konvektsioon (õhu liikumine) kui ka soojuskiirgus. Inimene on soojuskiirgusele palju vastuvõtlikum kui soojuse levimisele konvektsiooni teel, seetõttu soojust kiirgava põrandaga ruumis on mugavustunde saavutamiseks vaja madalamat õhutemperatuuri kui ruumis, kus soojusallikaks on näiteks radiaatorid.

Temperatuuri, mis võtab arvesse kiirguse ja õhutemperatuuri koosmõju nimetatakse operatiivtemperatuuriks.

Põranda suur pind tagab kiirgusliku komponendi domineeriva osatähtsuse ja seetõttu kui näiteks põrandapinna temperatuur on 26°C ning ruumiõhu temperatuur 20°C siis operatiivtemperatuur, ehk inimese poolt tunnetatav temperatuur on ca 23°C.

Praktikas tähendab see seda, et kütteseadme poolt väljastatav küttevee temperatuur ei pea olema ülemäära kõrge, mis on ideaalne energiaefektiivsete soojuspumbalahenduste kasutamiseks ning kiirguskomponendi suure osatähtsuse tõttu saame toas hoida kuni 2°C madalamat temperatuuri, kui näiteks radiaatorkütte puhul. Ilma, et me kaotaksime mugavustundes. See aga tähendab kuni 10% energiasäästu.

Üleminek radiaatorküttelt põrandaküttele ei ole sugugi liialt keeruline ega kulukas.

Uponor pakub selleks mitmeid läbiproovitud lahendusi.

Kuivpaigaldussüsteem Siccus koosneb EPS plaadist, mille soontesse paigaldatakse alumiiniumist soojust jaotavad plaadid. Plaatide peale tuleks paigaldada koormust jaotav põrandakips ning kipsi peale soovitud põrandakate, näiteks parkett.

Nii saame hõlpsasti olemasoleva põranda peale rajada põrandakütte ilma valutöödeta. Siccuse alumiiniumist soojusjaotusplaate on hea kasutada ka puidust vahelagede puhul. Sellisel juhul pole EPS plaate tarvis.

RenoSiccus
Minitec süsteemi puhul on tegemist „ mummuliste“ plaatidega, mille „mummude„ vahele kinnitatakse 9,9 millimeetrine põrandaküttetoru. Plaadi kõrgus on kõigest 12 mm ja kasutades isetasanduvat segu tõstab kogu paigaldus põranda pinda vaid 15 mm jagu.

Tasandussegu peale sobivad kõikvõimalikud põrandakatted, alustades parketist lõpetades linoleumiga. Minitec on ideaalne renoveerimissüsteem, mille eeliseks on kiire ehitusprotsess. Põrandakatete paigaldamist võib alustada juba 7 päeva pärast peale valutöid.

Kuna tasanduskiht on õhuke, siis on Minitec väga kiiresti reageeriv lahendus. See annab võimaluse kasutada erinevaid temperatuuri alandusrežiime, langetades temperatuuri näiteks öösel või päevasel ajal, kui kodus kedagi ei viibi.

Kui torustik paigaldatud, on järgmine etapp sobiliku ruumitemperatuuri automaatika valik. Uponor Smatrix Pulse on uusim automaatikalahendus, kus ruumi temperatuuri on võimalik seadistada nii toatermostaatidelt kui ka Uponor Smatrix Pulse rakendusega nutitelefonist ning seda internetiühenduse olemasolul ükskõik kust maailma punktist. Rakendus on tasuta ning saadaval nii Android kui Apple operatsioonisüsteeme kasutatavatele telefonidele. Äpi abil on võimalik hõlpsalt sisse lülitada puhkuserežiimi, seadistada tubade temperatuure, vaadelda temperatuuride ajalugu ja õhuniiskustaset ja palju muud. Vajadusel saate lubada oma süsteemile kaugligipääsu tehnikule juhuks kui miskit ei tööta nii nagu peaks.

Kuna Smatrix toatermostaadid sisaldavad kahte eri tüüpi temperatuuri mõõtvat andurit (arvesse läheb ka pindadelt kiirgav soojus), siis on mõõtetulemus ja loomulikult ka temperatuuri reguleerimise täpsus väga kõrge. Testimisega on kindlaks tehtud, et ruumitemperatuuri kõikumine on maksimaalselt 0,4°C ning selle kohta on väljastatud Uponor Smatrix süsteemile ametlik sertifikaat.

Energiasäästu seisukohalt tähendab see seda, et ruumi antakse täpselt vajalik kogus energiat vältides ülekütmist ja asjatut energiakulu , samas on tagatud maksimaalselt ühtlane ja mugav sisekliima.

PP_Uponor_Smatrix_Pulse_EN

Ruumide suurused ja seetõttu ka kütteringide pikkused on erinevad. Iga ruum vajab kindlat küttevee vooluhulka. Tavaolukorras peaksime enne süsteemi kasutuselevõttu sooritama kütteringide tasakaalustamise. Projekti puudumisel võib õigete seadeväärtuste leidmine olla keeruline. Kasutades Uponor Smatrix automaatikat, pole seda tööd tarvis teha. Tark automaatika analüüsib termostaatidelt saadud temperatuuriinfot ning seadistab ilma kõrvalise sekkumiseta kõik ise.

Uponori ja soojuspumpade valmistaja Nibe koostöös on valminud äpi lisavõimalus, mis juhib soojuspumba küttekõverat, arvestades toatermostaatide poolt saadud infot. Nii jälgib soojuspump nii välisõhu kui erinevate ruumide temperatuure ning valib automaatselt optimaalse töörežiimi. Ja jällegi säästame energiat.

Kokkuvõtteks võime tõdeda, et radiaatorite asendamine põrandaküttega säästab energiat mitmel moel ning on arvestatav meede kodu energiatõhusaks muutmisel.

Uponor põrandakütte lahendusi saab osta kõikidest hästivarustatud sanitaartehnika kauplustest.