Uponor
Me võtame oma vastutust tõsiselt

Uponori keskkonna tegevuskava

Jätkusuutlike muutuste juhtimine

Meie keskkonnamõju ülevaatamine ja vähendamine

Kliimamuutused ning ressursside nappus on ehitustel ja ehitustööstuses põletavateks teemadeks. Ehitatud keskkond on ressursimahukas ja see vastutab ligemale 40% ulatuses ülemaailmsest energiaga seotud kasvuhoonegaaside heitkogusest.

Tegutsedes tööstuses, millel on tugev mõju jätkusuutlikule eluviisile, soovime me uute standardite kehtestamise ja eeskuju andmisega aidata kaasa jätkusuutlikumale tulevikule. Uponoris oleme me pikaajaliselt pühendunud jätkusuutlikkusele ning meie eesmärgiks on saada tunnustatud liidriks jätkusuutlike ehitus- ja taristulahenduste alal. Meie toodete, teenuste ja lahenduste portfell on loodud vastama järgmiste aastakümnete muutustele ning väljakutsetele.
 

Meie pühendunud keskkonnaeesmärgid

* Baasaasta 2019
 
 

Kasvuhoonegaaside heitkogused
(Valdkond 1 ja 2) 2027. aastaks*

Kasvuhoonegaaside heitkogused
(Valdkond 3) 2027. aastaks*

 

-75%

-20%

Energiamahukus
2027. aastaks*

Sertifitseeritud rohelise elektri
osakaal 2025. aastaks

Taaskasutatud jäätmed
2027. aastaks

-15%

100%

100%


 

Keskkonnaalased põhisaavutused 2022. aastast

* Võrreldes 2021. aastaga
** vaata Uponori 2022. aasta jätkusuutlikkuse ülevaade
 
 

Kasvuhoonegaaside heitkogused
 (Valdkonnad 1 ja 2)*

Rohelise elektri
osakaal

 

−45%

98%

Energiamahukus**

Veemahukus**

Taaskasutatud jäätmed

-17%

−5%

88%


 
Uponori 2022. aasta jätkusuutlikkuse ülevaade

Uponori 2022. aasta jätkusuutlikkuse ülevaade

Uponor Sustainability Review kirjeldab üksikasjalikult ambitsioone, tööd ja saavutusi jätkusuutlikkuse vallas aasta jooksul.

PDF 12 MB

Kuidas me juhatame teed jätkusuutlikuma tuleviku poole

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Me jälgime ja kärbime süstemaatiliselt oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu oma väärtusahelas ning oleme määratlenud selge tee ja edasimineku teetähised.

Jätkusuutliku arengu eesmärgid

Me oleme pühendunud ÜRO arengueesmärkidele ja oleme esile toonud neli, mille osas on meil oluline mõju.

Jätkusuutlikud lahendused

Me pakume lahendusi, mis aitavad meie klientidel oma keskkonnaeesmärke saavutada.