Menu
Uponor Eesti OÜ
Meie pühendumus

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Meie poolt määratletud valdkonnad parendusteks.

Lakkamatu töötamine oma heitkoguste vähendamiseks

Meie eesmärk on selge: Jälgime põhjalikult ja kärbime oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et jõuda süsinikuneutraalse tegevuseni. Teel sinna püüdleme me sellise teetähise poole, et vähendada meie enda tegevusest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 70% võrra (valdkond 1 ja 2) ning 20% võrra oma tarneahelast tulenevaid (valdkond 3) 2027. aastaks, võrreldes baasaastaga 2019. Oma tegevuste ja kohustustega ei taha me mitte üksnes viidata oma ambitsioonide tasemele, vaid ka teisi tegutsema julgustada.

Me kasutame teaduspõhiseid eesmärke oma teel süsiniku heitkoguste vähendamiseks

Kuna me oleme ÜRO ülemaailmse kokkuleppe äriühingutele pooldajad, et piirata ülemaailmset temperatuuritõusu 1,5 °C võrra võrreldes industriaalühiskonna eelsete tasemetega, kasutame me oma teekonnal nullheitkoguste suunas teaduspõhiseid heitkoguste vähendamise eesmärke. 2021. aasta alguses olime me esimeseks ettevõteks meie tööstusest, kes sai teaduspõhiste eesmärkide algatuse kinnitatud heakskiidu oma 1,5°C vähendamise eesmärkide saavutamiseks.

Nimetatud eesmärkideks on 46% valdkondade 1 ja 2 puhul ning 14% valdkonna 3 puhul 2030. aastaks. Olles julgustatud oma viimaste aastate tulemustest, oleme me seadnud veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ning oleme edasi liikumas väliste kinnituste saamisega ka neile eesmärkidele.

Me oleme võtnud aktiivse rolli erinevates valdkondades, et vähendada oma mõju keskkonnale

Kuidas me juhatame teed jätkusuutlikuma tuleviku poole

Meie teekond süsinikuneutraalsuse poole

Me jälgime ja kärbime süstemaatiliselt oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid kogu oma väärtusahelas ning oleme määratlenud selge tee ja edasimineku teetähised.

Jätkusuutliku arengu eesmärgid

Me oleme pühendunud ÜRO arengueesmärkidele ja oleme esile toonud neli, mille osas on meil oluline mõju.

Jätkusuutlikud lahendused

Me pakume lahendusi, mis aitavad meie klientidel oma keskkonnaeesmärke saavutada.