Uponor Eestis
Osmussaare 8 A3, 13811, Tallinn
Pinnaspuhastid

Tõhus ja lihtne lahendus suurtele kruntidele

Pinnaspuhasti on lihtne ja loomulik viis olmereovee puhastamiseks seal, kus see tekib. Vaja on vaid ruumi puhastusväljaku jaoks ja professionaalset plaani selle teostamiseks. Pinnaspuhastid on reoveepuhastussüsteemid, kus reovesi puhastatakse pinnases. Pinnaspuhasti koosneb septikust ja puhastusväljakust. Puhastusväljak võib olla kas imbväljak või filterväljak, sõltuvalt krundi pinnasest.

Pinnaspuhasti on suurepärane lahendus, kui
 
  • on vaja tõhusat ja lihtsat lahendust ühe pere olmereovee puhastamiseks;
  • maatükk on suuremapoolne ega asu veekogu lähedal või põhjaveehaarde piirkonnas.

Pinnaspuhasti lahendused jagunevad sõltuvalt reovee tüübist kahte rühma. Hallveepuhastusjaamad puhastavad ainult majapidamiste pesu-, nõudepesu- ja dušivee. Kogu majapidamise reovesi, nii hall- kui ka tualetivesi, suunatakse kõikide veetüüpide jaoks mõeldud pinnaspuhastitesse.

Uponori pinnaspuhastilahendused

Pinnaspuhastite materjalid

Uponor pinnaspuhastid ja reoveemahutid

Uponor pinnaspuhastid ja reoveemahutid

Paigaldusjuhend

PDF 1 MB