Uponor

Uponor Ecoflex põlv

- Koonuskeere R", takuga pakitav
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = tsingikaovaba messing

Uponor Ecoflex põlv

Uponor Ecoflex põlv Rp4-Rp4
Uponor Ecoflex elbow Rp5-Rp5