Uponor

Uponor Magna kollektori moodul

- Lisamoodul kollektorile
- Pealevoolumoodul eelseadeventiiliga
- Tagasivoolumoodul sulgventiiliga
- Eurokoonusliimikutega
- Ühendamiseks PEX-a 25x2,3 toruga
- Ajamid saab ühendada tagasivoolumooduli külge

Uponor Magna kollektori moodul

1045813

Uponor Magna kollektori moodul 25

pakend [-]1
2. pak. [-]10
UOMtk
uPoints [-]
d [mm]
di [mm]
L [m]
s [mm]